Barcelona, 2010 – 2013

Proposta seleccionada
Obra seleccionada en la 2a Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona, 2007

Proposta guanyadora
Concurs per a l’ampliació de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 2007

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

M. Arguijo, estructures
PGI, instal.lacions
J. R. Soldevila, arq. tècnic
Àngels Sanchez, seguretat i salut
Promotor

Universitat de Barcelona
Superfície

864 m²
Fotògraf

Simón García

Tallers de pedra i metall

Barcelona, 2010 – 2013

Proposta guanyadora
Concurs per a l’ampliació de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 2007

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

M. Arguijo, estructures
PGI, instal.lacions
J. R. Soldevila, arquitecte tècnic
Promotor

Universitat de Barcelona
Superfície

864 m²
Fotògraf

Simón García