estudib1200x40px

FORGAS ARQUITECTES és un estudi d’arquitectura iniciat l’any 1989 per Joan Forgas i Dolors Ylla-Català dedicat al desenvolupament de projectes en l’àmbit de l’espai públic, les infraestructures, els equipaments, l’habitatge, la restauració i el patrimoni. En aquests anys de trajectòria l’equip ha obtingut diversos premis i reconeixements i ha guanyat nombrosos concursos d’idees nacionals i internacionals.

L’estudi disposa d’un nucli intern de professionals i treballa amb un important grup d’empreses col·laboradores, formant equips interdisciplinaris en funció de la naturalesa dels projectes a desenvolupar.

L’equip treballa en la línea de recerca de l’equilibri entre la intrínseca capacitat emotiva de l’arquitectura i la inexcusable utilitat i proporció que l’han d’acompanyar, realitzant propostes atentes al context físic, ambientalment responsables, tecnològicament solvents i que responguin a les demandes i qüestions que la societat planteja.