Sta Perpètua de Mogoda, 2001-2005

Proposta guanyadora
Concurs per a la construcció d’un pavelló poliesportiu i condicionament de l’existent a Santa Perpètua de Mogoda, 2001

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

A. Cibiach, arquitecte
M. Vasquez, arquitecte
E. Valls, arquitecte
P. Buxadé, arquitecte
M. Arguijo, estructures
Instal.lacions arquitectòniques
J. R. Soldevila, arq. tècnic
Promotor

Aj. de Sta Perpètua de Mogoda
Superfície

5.244 m²
Fotògraf

Núria Vila

Poliesportiu a Santa Perpètua de la Mogoda

Sta Perpètua de la Mogoda, 2001-2005

Proposta guanyadora
Concurs per a la construcció d’un pavelló poliesportiu i condicionament de l’existent a Santa Perpètua de Mogoda, 2001

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

A. Cibiach, arquitecte
M. Vasquez, arquitecte
E. Valls, arquitecte
P. Buxadé, estructures
M. Arguijo, estructures
Instal.lacions arquitectòniques
J. R. Soldevila, arquitecte tècnic
Promotor

Aj. de Sta Perpètua de Mogoda
Superfície

5.244 m²
Fotògraf

Núria Vila