Calafell 2009 – 2015

Proposta guanyadora
Concurs per a la redacció del projecte de recuperació mediambiental del Front Marítim de la platja de Calafell entre Carrerada d’en Ralet i l’Estany de la Cobertera

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Elena Valls
Col·laboradors

Pep Buxadé/CEDIPSA (eng. camins i ports)
A. Bestard (eng. agrícola)
SGM (assessorament mediambiental)
Promotor

Ajuntament de Calafell
Superficie

52.500 m²

Recuperació mediambiental del Front Marítim de la platja de Calafell entre Carrerada d’en Ralet i l’Estany de la Cobertera

Calafell 2009 – 2015

Proposta guanyadora
Concurs per a la redacció del projecte de recuperació mediambiental del Front Marítim de la platja de Calafell entre Carrerada d’en Ralet i l’Estany de la Cobertera

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Elena Valls
Col·laboradors

Pep Buxadé/CEDIPSA (eng. camins i ports)
A. Bestard (eng. agrícola)
SGM (assessorament mediambiental)
Promotor

Ajuntament de Calafell
Superficie

52.500 m²