Barcelona 2019 – projecte en curs

Proposta guanyadora
Concurs per la rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a Centre de Recerca, 2019

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Brullet-De Luna
Col·laboradores

AIA, instal·lacions
OTHER STRUCTURES, estructura
BBG, estructura
Francesc Xairó, arquitecte tècnic
DEKRA, sostenibilitat i e. energètica
Promotor

Diputació de Barcelona
Superficie

16.532 m²

Centre de recerca

Barcelona 2019 – projecte en curs

Proposta guanyadora
Concurs per la rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a Centre de Recerca, 2019

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Brullet-De Luna
Col·laboradores

AIA, instal·lacions
Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic
OTHER STRUCTURES, estructura
BBG, estructura
Francesc xairó i associats, pressupost
DEKRA, Sergi Pérez, sostenibilitat i eficiència energètica
Promotor

Diputació de Barcelona
Superficie

16.532 m²