Barcelona 2019 – projecte en curs

Proposta guanyadora
Concurs per la rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a Centre de Recerca, 2019

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Brullet-De Luna
Col·laboradores

AIA (instal·lacions)
OTHER STRUCTURES/BBG (est.)
Francesc Xairó i associats (arq. tècnic) DEKRA (sostenibilitat i e. energètica)
Promotor

Diputació de Barcelona
Superficie

16.532 m²

Centre de recerca

Barcelona 2019 – projecte en curs

Proposta guanyadora
Concurs per la rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a Centre de Recerca, 2019

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Brullet-De Luna
Col·laboradores

AIA (instal·lacions)
Joan Ramon Soldevila (arq. tècnic) OTHER STRUCTURES/BBG (est.)
Francesc xairó i associats (pressupost) DEKRA (sostenibilitat i e. energètica)
Promotor

Diputació de Barcelona
Superficie

16.532 m²