Barcelona, 2019 – en curs 

Proposta guanyadora
Concurs de redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut de l’Escola Bressol Municipal La Teixonera

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
AIA, instal·lacions | Manuel Arguijo y asociados SL, estructures | Societat Orgànica+10 SCCL, sostenibilitat i eficiència energètica | Estratègia Momentum Co SL, participació ciutadana | Jornet Llop Pastor SLP, planificació urbana i urbanisme | Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic.
Promotor
Consorci d’Educació de Barcelona
Superfície
1.188 m²

Escola Bressol Municipal, La Teixonera

Barcelona, 2019

Concurs per a la redacció del projecte d’una escola bressol al barri de la Teixonera 

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Promotor
Consorci d’Educació de Barcelona
Superfície

1.188 m²