Barcelona 2019 – en curs

Proposta guanyadora

Concurs de projectes restringit per als serveis de redacció dels projectes de 5 equipaments esportius municipals a la ciutat de Barcelona, Lot 1, 2019

 

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
+
Brullet-De Luna Arquitectes
Col·laboradors
AIA, instal·lacions
Other Structures, estructures
Play-time, imatges
Promotor
BIMSA
Superfície
7.811 m²

artesania_a1200x800
artesania_b1200x800
artesania_c1200x800
artesania_d1200x800
artesania_e1200x800

CEM Artesania 

Barcelona, 2019

Proposta guanyadora
Concurs per la redacció dels projectes de 5 equipaments esportius municipals

 

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
+
Brullet-De Luna Arquitectes
Promotor
BIMSA
Superfície
7.811 m²