Barcelona, 2000 – 2001

Proposta guanyadora
Fòrum 2004. Concurs internacional d’idees per al nou zoo marí de Barcelona, 2001

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
E.Valls, arquitecte
C. Galetti, arquitecte
A. Planas, arquitecte
Philip Mayfield, Instal·lacions
Jaume Serrasolses, Instal·lacions
G3, arquitecte tècnics
Manuel Arguijo, estructures
LANDA, vegetació
ERF, assessor
Promotor
INFRAESTRUCTURES 2004
Superficie

18 Ha

Avantprojecte d’urbanització, paisatge i àrea logística del nou Zoo Marí de Barcelona

Barcelona, 2000 – 2001

Proposta guanyadora
Fòrum 2004. Concurs internacional d’idees per al nou zoo marí de Barcelona, 2001

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
E.Valls, arquitecte
C. Galetti, arquitecte
A. Planas, arquitecte
Philip Mayfield, Instal·lacions
Jaume Serrasolses, Instal·lacions
G3, arquitecte tècnic
Manuel Arguijo, estructures
LANDA, vegetació
ERF, assessor
Promotor
INFRAESTRUCTURES 2004
Superficie

18 Ha