Parets del Vallès, 2013 – 2014

Proposta guanyadora
“Concurs per a la renovació de l’Avinguda Espanya de Parets del Vallès, 2013”

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
A.Bestard, enginyeria agrícola
Cedipsa, enginyeria de camins
Promotor

Ajuntament de Parets del Vallès
Superficie
10.703 m²

Avinguda d’Espanya

Parets del Vallès, 2013 – 2014

Proposta guanyadora
“Concurs per a la renovació de l’Avinguda Espanya de Parets del Vallès, 2013”

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
A.Bestard, enginyeria agrícola
Cedipsa, enginyeria de camins
Promotor

Ajuntament de Parets del Vallès
Superficie
10.703 m²