Barcelona, 2003

Proposta guanyadora
“Concurs per el projecte de reordenació i tractament paisatgístic del torrent de Font Magués del barri de Torre Baró de Barcelona ” 2003

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
M.Gibert, arquitecte
A.Planas, arquitecte
C.Galetti, arquitecte
A.Stakic, arquitecte
E.Valls, arquitecte
A.Bestard, enginyeria agrícola
JR. Soldevila, arquitecte tècnic
Barny enginyeria, instal.lacions
N.Ortega, enginyeria Camins
Promotor
Pronoubarris
Superfície
47.520 m²

Projecte de Parc al Torrent de Font Magués a Torre Baró

Barcelona, 2003

Proposta guanyadora
“Concurs per el projecte de reordenació i tractament paisatgístic del torrent de Font Magués del barri de Torre Baró de Barcelona ” 2003

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
M.Gibert, arquitecte
A.Planas, arquitecte
C.Galetti, arquitecte
A.Stakic, arquitecte
E.Valls, arquitecte
A.Bestard, enginyeria agrícola
JR. Soldevila, arquitecte tècnic
Barny enginyeria, instal.lacions
N.Ortega, enginyeria Camins
Promotor
Pronoubarris
Superfície
47.520 m²