Barcelona, 2009

Proposta guanyadora
Concurs per a la Residència Assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran Benavent, Barcelona, 2008

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
JG, instal.lacions
J.R. Soldevila, arq. tècnic
BOMA, estructures
Promotor
GISA
Superfície
6.000 m²

Residència amb centre de dia per a gent gran Benavent

Barcelona, 2009

Proposta guanyadora
Concurs per a la Residència Assistida amb Centre de Dia per a Gent Gran Benavent, Barcelona, 2008

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
JG, instal.lacions
J.R. Soldevila, arquitecte tècnic
BOMA, estructures
Promotor
GISA
Superfície
6.000 m²