Barcelona, 2011

Proposta guanyadora

Concurs Internacional de idees per la construcció del Nou Parc d’Acollida d’Animals de Compañía de Barcelona, 2011

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
AB Paisatgistes, S.L., paisatgisme
Audioscan, acústica
C. Matè, etologia
Promotor
Ajuntament de Barcelona

Nou Parc d’Acollida d’Animals de Companyia

Barcelona, 2011

Proposta guanyadora
Concurs Internacional de idees per la construcció del Nou Parc d’Acollida d’Animals de Compañía de Barcelona, 2011

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
AB Paisatgistes, S.L., paisatgisme
Audioscan, acústica
C. Matè, etologia
Promotor
Ajuntament de Barcelona