Barcelona, 2011

Proposta guanyadora

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
AB Paisatgistes, S.L. (paisatgisme)
Audioscan (acústica)
C. Matè (etologia)
Promotor
Ajuntament de Barcelona

Nou Parc d’Acollida d’Animals de Companyia

Barcelona, 2011

Proposta guanyadora

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
AB Paisatgistes, S.L. (paisatgisme)
Audioscan (acústica)
C. Matè (etologia)
Promotor
Ajuntament de Barcelona