Barcelona, 2018

Proposta finalista
Concurs per a la Rehabilitació de la nau 8 de Can Batlló, per adequar-la com a “Arxiu de la Ciutat de Barcelona”, 2018

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Promotor
BIMSA
Ajuntament de Barcelona

Nau 8 de Can Batlló

Barcelona, 2018

Proposta finalista
Concurs per a la Rehabilitació de la nau 8 de Can Batlló, per adequar-la com a “Arxiu de la Ciutat de Barcelona”, 2018

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Promotor
BIMSA
Ajuntament de Barcelona