Vic, 2012 – 2014

Proposta guanyadora
“Concurs de projectes per a l’edifici de la facultat d’educació, traducció i ciencies humanes de la Universitat de Vic a la zona esportiva municipal”, 2012

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

Pol Alonso, arquitecte
Cunovesa, instal.lacions i estructures

J.R. Soldevila, amidaments i pressupost i direcció d’execució
Promotor

Fundació Universitària Balmes
Superfície

472 m²
Fotògraf
Simón García

Facultat d'educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic
Vic, 2012 - 2014
Facultat d'educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic
Vic, 2012 - 2014
Facultat d'educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic
Vic, 2012 - 2014
Facultat d'educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic
Vic, 2012 - 2014
Facultat d'educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic
Vic, 2012 - 2014

Facultat d’educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic

Vic, 2012 – 2014

Proposta guanyadora
“Concurs de projectes per a l’edifici de la facultat d’educació, traducció i ciencies humanes de la Universitat de Vic a la zona esportiva municipal”, 2012

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

Pol Alonso, arquitecte
Cunovesa, instal.lacions i estructures

J.R. Soldevila, amidaments i pressupost i direcció d’execució
Promotor

Fundació Universitària Balmes
Superfície

472 m²
Fotògraf
Simón García