Barcelona, 2008

Proposta guanyadora
Concurs per a l’ampliació de l’edifici de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 2008

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
A. Sans, arquitecte
Promotor
Universitat de Barcelona
Superfície
18.174 m²

Facultat de Belles Arts

Barcelona, 2008

FASE 1 – Edifici Tallers de Pedra i Metall
Barcelona, 2010
 -2013

Proposta guanyadora
Concurs per a l’ampliació de l’edifici de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 2008

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors
A. Sans, arquitecte
Promotor
Universitat de Barcelona
Superfície
18.174 m²