Equip redactor
FORGAS ARQUITECTES/A. Alarcón (biòleg BR)/A. Albet (geògraf de UAB)/P. Andrès (ecòloga CREAF)/J. Calafí (arq. Consorci deiCollserola)/T. Galí-Izard (enginyer agrícola)/F. Ragués (arq. Urb. de Barcelona)
Col·laboradors
M.Gibert/E.Valls (arquitecta)/M.Montlleó (biòleg)/M.Palma (geògraf)
Assessors externs
M.Boada (naturalista)/J.Nunes (geògraf UAB)/F.Rodà (ecòleg CREAF)
Promotor
Ajuntament de Barcelona
Consorci del Parc de Collserola
Superfície
84.000 Ha

Estudi estratègic en el vessant barceloní de la Serra de Collserola

Barcelona, 2002 – 2003

Equip redactor
FORGAS ARQUITECTES/A. Alarcón (biòleg BR)/A. Albet (geògraf de UAB)/P. Andrès (ecòloga CREAF)/J. Calafí (arq. Consorci deiCollserola)/T. Galí-Izard (enginyer agrícola)/F. Ragués (arq. Urb. de Barcelona)
Col·laboradors
M.Gibert/E.Valls (arquitecta)/M.Montlleó (biòleg)/M.Palma (geògraf)
Assessors externs
M.Boada (naturalista)/J.Nunes (geògraf UAB)/F.Rodà (ecòleg CREAF)
Promotor
Ajuntament de Barcelona
Consorci del Parc de Collserola
Superfície
84.000 Ha