Vic, 1996 – 2001

Proposta guanyadora
‘Concurs de projectes per a l’edifici de les Escoles d’Enginyeria dels Estudis Universtitaris de Vic’ 1996

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
+
Víctor Rahola Arquitecte
Col·laboradors

J. Galindo, arquitecte
S. Soteras, estructures
A. Trilla, instal.lacions
Promotor

Ajuntament de Vic
Universitat de Vic
Superficie

9.800 m²

Escoles d’enginyeria de la Universitat de Vic

Vic, 1996 – 2001

Proposta guanyadora
‘Concurs de projectes per a l’edifici de les Escoles d’Enginyeria dels Estudis Universtitaris de Vic’ 1996

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Víctor Rahola Arquitecte
Col·laboradors

J. Galindo, arquitecte
S. Soteras, estructures
A. Trilla, instal.lacions
Promotor

Ajuntament de Vic
Universitat de Vic
Superficie

9.800 m²