Castelldefels, 2002 – 2005

Proposta guanyadora
Concurs d’idees per a la redacció del projecte de l’edifici al Campus Universitari del Baix Llobregat. 2002

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradores

C. Galletti, arquitecte
A. Planas, arquitecte
G. Planas, arquitecte
A.Stakic, arquitecte
E. Valls, arquitecte
M. Arguijo, estructures
V. Barnés, instal.lacions
J. R. Soldevila, arq. tècnic
Promotor

DURSI
Superficie

3.293 m²
Fotògraf

Núria Vila

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya al Campus Universitari del Baix Llobregat

Castelldefels, 2002 – 2005

Proposta guanyadora
Concurs d’idees per a la redacció del projecte de l’edifici al Campus Universitari del Baix Llobregat. 2002

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradores

C. Galletti, arquitecte
A. Planas, arquitecte
G. Planas, arquitecte
A.Stakic, arquitecte
E. Valls, arquitecte
M. Arguijo, estructures
V. Barnés, instal.lacions
J. R. Soldevila, arquitecte tècnic
Promotor

DURSI
Superficie

3.293 m²
Fotògraf

Núria Vila