Barcelona, 2002

Proposta guanyadora
“Concurs internacional per a la redacció del projecte d’ordenació global dels Cims de Montjuïc, Barcelona 2002”

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES/R. Folch (socioecòleg)/I.Jansana (arq. Paisatgista)/A.Beltran (arq. Ambientalista)/A.Bestard (eng. agrícola)/O.Thorson (mobilitat)
Col·laboradors
I. Capdevila, (enginyer)/C. Galetti/F.Palmero/A. Planas/A. Stakic/E. Valls (arquitectes)
Promotor
Ajuntament de Barcelona
Superfície
100 Ha

Projecte d’ordenació global dels Cims de Montjuïc

Barcelona, 2002

Proposta guanyadora
“Concurs internacional per a la redacció del projecte d’ordenació global dels Cims de Montjuïc, Barcelona 2002”

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES/R. Folch (socioecòleg)/I.Jansana (arq. Paisatgista)/A.Beltran (arq. Ambientalista)/A.Bestard (eng. agrícola)/O.Thorson (mobilitat)
Col·laboradors
I. Capdevila, (enginyer)/C. Galetti/F.Palmero/A. Planas/A. Stakic/E. Valls (arquitectes)
Promotor
Ajuntament de Barcelona
Superfície
100 Ha