Barcelona, 2009 – 2012

Proposta Mencionada
Obra mencionada en la 2a Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona, 2016

Proposta guanyadora
Concurs per a la contractació de la redacció del projecte, la construcció i posterior explotació d’un sistema de producció de fred i calor centralitzat a l’àrea territorial del barri de la Marina de Barcelona i Gran Vía de l’Hospitalet, 2009

Enllaços
Façana Sud/Funcionament

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

BOMA, estructures
PGI, instal.lacions
JR Soldevila, arquitecte tècnic
A. Bestard, enginyer tècnic agrícola
Garraux-Carrera, façana sud
Promotor

Ajuntament de Barcelona i Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
Adjudicatari

DALKIA Energía y Servicios
Superficie

9.700 m²
Fotografia

Simón García

És una central pionera en el sud d’ Europa pel que fa a producció i ús sostenible de l’energia, que compta amb diferents tecnologies d’ alta eficiència. Proporciona una xarxa urbana de distribució de fred/calor i permet injectar electricitat auto generada a la xarxa de distribució, amb l’ aprofitament del fred residual de la planta de regasificació del port de Barcelona i de la biomasa procedent de la poda urbana i metropolitana. La proposta arquitectònica afegeix al programa funcional (industrial i d’ oficines), espais destinats a mostrar al públic els processos de producció a través d’un recorregut perimetral de visita a les instal.lacions que acaba configurant les façanes, aportant un caràcter educatiu, formatiu i de divulgació dels valors mediambientals i de sostenibilitat que han d’orientar l’activitat humana. Cadascuna de les façanes està associada a un dels sistemes presents a la central: aigua, biomassa i gas.

Central d’energies

Barcelona, 2009 – 2012

Proposta guanyadora
Concurs per a la contractació de la redacció del projecte, la construcció i posterior explotació d’un sistema de producció de fred i calor centralitzat a l’àrea territorial del barri de la Marina de Barcelona i Gran Vía de l’Hospitalet, 2009

Enllaços
Façana Sud/Funcionament

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

BOMA, estructures
PGI, instal.lacions
JR Soldevila, arquitecte tècnic
A. Bestard, enginyer tècnic agrícola
Garraux-Carrera, Nussli España, façana sud
Promotor

Ajuntament de Barcelona i Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
Adjudicatari

DALKIA Energía y Servicios
Superficie

9.700 m²
Fotografia

Simón García