Barcelona. 2019 – en curs

Proposta guanyadora
Concurs de projectes restringit per als serveis de redacció dels projectes de 5 equipaments esportius municipals a la ciutat de Barcelona, Lot 1, 2019

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Brullet-De Luna Arquitectes
Col·laboradors

AIA, instal·lacions
Other Structures, estructures
Play-time, imatges
Promotor
BIMSA
Superfície

7.811 m²

CEM Artesania

Barcelona. 2019 – en curs

Proposta guanyadora
Concurs de projectes restringit per als serveis de redacció dels projectes de 5 equipaments esportius municipals a la ciutat de Barcelona, Lot 1, 2019

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Brullet-De Luna Arquitectes
Col·laboradors

AIA, instal·lacions
Other Structures, estructures

Dekra, Sergi Pérez, Sostenibilitat energètica
Play-time, imatges
Promotor

BIMSA
Superfície

7.811 m²