Castellgalí, 2001 – 2004

Proposta guanyadora
Concurs per a la construcció de 14 habitatges unifamiliars adossats al municipi de Castellgalí, 2001

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

P. Buxadé (arquitecte)
A. Cibiach (arquitecte)
M. Vasquez (arquitecte)
E. Valls (arquitecte)
FP+aSau (estructures, instal.lacions i pressupost)
Promotor

PROLHASA, Promoció Local d’Habitatge de Castellgalí
Superficie

1.450 m²

14 habitatges unifamiliars

Castellgalí, 2001 – 2004

Proposta guanyadora
Concurs per a la construcció de 14 habitatges unifamiliars adossats al municipi de Castellgalí, 2001

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
Col·laboradors

P. Buxadé (arquitecte)
A. Cibiach (arquitecte)
M. Vasquez (arquitecte)
E. Valls (arquitecte)
FP+aSau (estructures, instal.lacions i pressupost)
Promotor

PROLHASA, Promoció Local d’Habitatge de Castellgalí
Superficie

1.450 m²