Barcelona, 2023

Proposta guanyadora del concurs per l’elaboració del pla director per la conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic del parc Güell

 

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES +
Espai Lur Arquitectes
Col·laboradors
Pere Alzina, biòlog
Albert Bestard, paisatgisme
Eskubi-Turrò arquitectes, estructura
PSIG, especialista QGIS
Edgar Sanz, geotécnico
Promotor
BIMSA
Superficie
12.9ha

Pla director Park Güell 

Barcelona, 2023

Proposta guanyadora del concurs per l’elaboració del pla director per la conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic del parc Güell

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES +
Espai Lur Arquitectes
Col·laboradors
Pere Alzina, biòlog
Albert Bestard, paisatgisme
Eskubi-Turrò arquitectes, estructura
PSIG, especialista QGIS
Promotor
BIMSA
Superficie
12.9ha