Barcelona 2023 – En curs

Proposta guanyadora
Concurs d’idees per la ordenació de la antiga presó Model de Barcelona

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
+
ESPAI LUR SCCLP
Col·laboradors

Eskubi Turrò Arquitectes SLP, (estructures)
Valeri Constructors Associats, (Processos constructius i pressupost)
AIA Instal·lacions Arq. SL, (Instal·lacions)
Societat Orgànica,
(Sostenibilitat ambiental)
Inginieros Associados SA,
(Enginieria Civil)
Factors Paisatge + Alber Catejón
(Paisatgisme)
Promotor

Ajuntament de Barcelona
Gestor
BIM/SA

Model Batega – Ordenació general i espais lliures a la Model

Barcelona 2023 – En curs

Proposta guanyadora
Concurs d’idees per la ordenació de la antiga presó Model de Barcelona

Arquitectes
FORGAS ARQUITECTES
+
ESPAI LUR SCCLP
Col·laboradors
Eskubi Turrò Arquitectes SLP, estructures
Valeri Constructors Associats, Processos constructius i pressupost
AIA Instal·lacions Arq. SL, Instal·lacions
Societat Orgànica, Sostenibilitat ambiental
Inginieros Associados SA, Enginieria Civil
Factors Paisatge, Paisatgisme
Albert Castejon, paisatgism

Promotor
Ajuntament de Barcelona
Gestor
BIM/SA